Voorwaarden voor deelname

 • Deelname aan de menselijke ketting is geheel voor eigen risico en rekening. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt.
 • Door het verzenden van het aanmeldingsformulier verleent u toestemming voor het plaatsen van foto’s en videomateriaal van het evenement op social media.
 • Het gebruik van geluidsinstallaties is niet toegestaan
 • Het is niet toegestaan om voertuigen in de demonstratie mee te nemen
 • De doorgangen op de diverse plekken mogen niet belemmerd worden
 • Alle terrassen die grenzen aan de bovengenoemde route mogen niet betreden worden
 • Al het materiaal dat tijdens de demonstratie wordt gebruikt dient te worden opgeruimd c.q. te worden verwijderd
 • Het is verboden te flyeren
 • Deelnemers aan de demonstratie onthouden zich van het gebruik van gezichtsvermommingen
 • Het is deelnemers aan de demonstratie verboden het gezicht ook op andere wijzen te bedekken, waar onder andere ook schminken verstaan wordt
 • Degene die zich hier niet aan houdt moet zich op eerste vordering van de politie, dan wel medewerkers van de gemeente, legitimeren
 • Deelnemers aan de demonstratie dienen zich te onthouden van het doen van discriminerende uitingen, alsmede uitingen die bedreigingen bevatten of de (fysieke) integriteit van personen aantasten dan wel daartoe oproepen, zoals oproepen tot moord of geweld tegen personen/instellingen e.d.
 • Deelnemers aan de demonstratie dienen zich te onthouden van het doen van andere uitingen die als aanstootgevend c.q. schokkend ervaren (kunnen) worden
 • Deelnemers aan de demonstratie dienen zich te onthouden van het doen van uitingen die de vrees rechtvaardigen dat deze direct of indirect aanzetten tot verstoring van de openbare orde, waaronder ook begrepen is aanzetten en oproepen tot brandstichting, het gebruiken van vuurwerk, zoals Bengaals vuur, rookbommen of anderszins
 • Het is verboden aan te plakken en/of te stickeren op zowel gemeentelijke/provinciaal eigendom als dat van derden
 • Parkeren is alleen toegestaan op daarvoor bestemde plekken
 • Alle nationale (verkeers)wetten en regels zijn en blijven van toepassing