Reg van Loo – Burgemeester Vaals

Gemeente Vaals over de actie
Onlangs is de gemeente benaderd door het organisatiecomité Kettingreactie Tihange, met het verzoek om ondersteuning van de activiteiten rondom de vorming van een menselijke ketting tegen Tihange.
Gezien de maatschappelijke onrust die rond dit thema is ontstaan, vinden wij dat wij aan dit initiatief medewerking moeten verlenen. Mensen die voor hun idealen staan willen wij respecteren en waar mogelijk ondersteunen.
Met betrekking tot de veiligheid van de kernreactor in Tihange bezitten wij niet de expertise om deze te beoordelen, maar wij hebben wel oog en oor voor de verontrusting rondom dit thema.
Daarom hebben wij positief gereageerd op het verzoek om medewerking. Wij plaatsen daarom onderstaand integraal de oproep zoals aangereikt door het comité.

Burgemeester van Loo over de actie
Mensen die voor hun idealen staan verdienen ons respect en waar mogelijk onze ondersteuning. Wij onderkennen de verontrusting die leeft rondom de kernreactor van Tihange. Vandaar dat wij de initiatiefnemers voor de vorming van een mensenketting veel succes toewensen met hun actie.