Onze Doelen

  1. Onze mensenketting is een verdere vredelievende stap in onze campagne voor de onmiddellijke sluiting van Tihange 2 en Doel 3, die de gevaarlijkste kernreactoren in de regio van onze drie landen zijn.
  2. We ondersteunen alle inspanningen om de huidige fossiele en nucleaire energieproductie te vervangen door een snelle investering in 100 % hernieuwbare energie en omvangrijke energiebesparingen.
  3. We willen hierbij een voldoende energievoorziening voor allen garanderen. Dit dient gekoppeld te worden aan een eerlijke prijsvorming dat rekening houdt met de behoeften van mensen met lage inkomens.
  4. We zien de problemen onder ogen die voor de werknemers ontstaan bij de overgang van nucleaire naar hernieuwbare energie. Daarom zijn we voorstander van maatregelen die de werknemers uit de nucleaire (en fossiele) energieproductie helpen zich aan te passen aan de betere technologieën. We wensen dat deze maatregelen ontwikkeld worden met medewerking van de werknemers, de burgers en hun verschillende organisaties.