Frank Wassenberg – Tweede Kamerlid PvdD

Uiteraard steunt de Partij voor de Dieren de actie tegen de kerncentrale in Tihange!
Als lid van de Provinciale Staten in Limburg en later als Tweede Kamerlid heb ik gepleit voor een zo spoedig mogelijke sluiting van de kerncentrale in België. Zo heb ik aan de minister van Infrastructuur en Milieu gevraagd om de juridische procedures tegen Tihange te steunen, zie:

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_2uWs5c7TAhXBCMAKHVBfB9QQFggxMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2016%2F02%2F15%2Fbeantwoording-kamervragen-van-het-lid-wassenberg-pvdd-over-de-reeks-van-incidenten-bij-de-kerncentrale-tihange%2Fbeantwoording-kamervragen-van-het-lid-wassenberg-pvdd-over-de-reeks-van-incidenten-bij-de-kerncentrale-tihange.pdf&usg=AFQjCNE7-OgdMFnKk_ybb3zP51ZUVu23hg

Als Provinciale Statenlid en later als Kamerlid heb ik ook meegelopen in demonstraties tegen Tihange.