WP Menubar error: File headertop.css not found in /var/www/virtual/antiakw/chain-reaction-tihange/wp-content/plugins/menubar/templates/CSSmb_46!

WP Menubar error: Function wpm_display_CSSmb_46() not found!
Nieuws

17 mei bijeenkomst Burgercomité Sittard-Geleen

In navolging op de eerste bijeenkomst in Sittard, wordt er op woensdagavond 17 mei een nieuwe bijeenkomst georganiseerd om te bespreken hoe we mensen in Sittard-Geleen e.o. gaan mobiliseren. 

Deze bijeenkomst van het Burgercomité begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het zaaltje van Café Bloem, Markt 30 in Sittard. Wij hopen dat velen van jullie kans zien om te komen! Samen kunnen we veel mensen gaan bereiken. Neem ook vooral anderen mee die willen helpen. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn er al een hoop ideeën geopperd. Hierop gaan wij voortborduren.

“Huiswerk”

Voordat u naar de bijeenkomst komt, kunt u zelf alvast nadenken en suggesties bedenken hoe we in onze stad en omgeving mensen kunnen overhalen echt mee te gaan doen aan de mensenketting op zondag 25 juni. Heeft u ideeën en wilt u deze agenderen voor 17 mei, stuur ze naar Jan Muijtjens via j.muytjens@maastrichtuniversity.nl

Mensen of partijen/organisaties die affiches Stop Tihange, affiches mensenketting, flyers of stickers willen om in eigen kring mee aan de slag te gaan, kunnen ook terecht bij Jan Muijtjens.